Smrekovec opadavý

Po prvom tvarovaní.

Výška 40cm.

70,00 €